Bouwen met mensen

Twaalf dagen geleden hebben we, in functie van het welzijn en de gezondheid van onze medewerkers, alle activiteiten op de werven en in de productiebedrijven stilgelegd, op dat moment de enige juist


Staalbeton is een belangrijke toeleverancier in de bouw en biedt zijn klanten producten op maat via de wapeningscentrale, metaalschrijnwerkerij en prefabafdeling.


Groep Sportoase NV en het stadsbestuur van Antwerpen startten al in december (2019) aan de omgevingswerken van het nieuwe multi-sportcomplex- met ijsbaan- op de site van Park Groot Schijn.


Als groep willen we de kwaliteit van het leven van mensen verbeteren door de creatie van leefbare en duurzame omgevingen waar mensen graag wonen, werken, winkelen, leren en sporten.